Privacyverklaring


Privacy policy
Olandesevolante.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen.

Persoonlijke gegevens
We zullen je persoonlijke gegevens zonder je toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. Door ons een email te sturen kun je je gegevens laten verwijderen.

Olandesevolante.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor de bezoeker te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentienetwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op je pc plaatsen of kunnen webbeacons gebruiken om informatie in te winnen. Olandesevolante.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden. Meer info kun je vinden via deze link.
Je moet het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het privacybeleid van Olandesevolante.nl is hier niet op van toepassing; we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.
Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek. Als je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via je browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op onderstaande websites:

Internet Explorer
Firefox
Safari

Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze privay policy? Stuur een e-mail naar info@olandesevolante.nl

Disclaimer
Artikelen en illustraties op Olandesevolante.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zondervoorafgaande schriftelijke toestemming.
De door Olandesevolante.nl verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op Olandesevolante.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is mogelijk dat Olandesevolante.nl een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze website.

Ondanks de constante zorg en aandacht die er besteed wordt aan de samenstelling van Olandesevolante.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Olandesevolante.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden, maar mocht je een fout constateren, dan horen we dat graag via info@olandesevolante.nl zodat we de gewenste aanpassingen kunnen maken.

Blogs over producten van derden
Op Olandesevolante.nl verschijnen regelmatig reviews. Dit zijn artikelen over adressen die we hebben uitgeprobeerd, boeken die we hebben gelezen, producten die we hebben geproefd, kookboeken die we hebben uitgeprobeerd of andere producten die we hebben getest. Sommige producten krijgen we van derden; andere zijn al in ons bezit of schaffen we zelf aan omdat we nu eenmaal benieuwd zijn (of zeg maar gerust nieuwsgierig) naar alle nieuws op Italiëgebied. Zo worden we regelmatig uitgenodigd om te komen kijken, eten of slapen, maar even vaak kiezen we zelf uit waar we willen rondneuzen, proeven en logeren – en betalen we daar ook voor. Uitgangspunt voor Olandesevolante.nl is een eerlijk verhaal, ongeacht het feit of we iets cadeau krijgen of we ervoor betalen. Als we er niet 100% achterstaan, schrijven we er niet over, want jullie verdienen als lezers alleen de beste Italiëtips.

Advertorials
Op Olandesevolante.nl publiceren we ook wel eens advertorials, berichten van derden die ook deels door derden worden geschreven (al houden wij altijd een stevige vinger in de spreekwoordelijke pap) en waarvoor we een vergoeding ontvangen. We werken fulltime aan Olandesevolante.nl en op deze manier kunnen we dit bekostigen, zodat we jullie dagelijks van gratis informatie, tips en wetenswaardigheden over Italië en Italiaanse zaken kunnen blijven voorzien. We zullen nooit advertorials plaatsen voor producten en bedrijven waar we niet achterstaan en voor producten en bedrijven die geen link met Italië hebben. Ook hier geldt dat we alleen zaken met jullie delen die 100% onze goedkeuring hebben, of het nu gaat om een pak pasta of een vakantie in Italië.


Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.